Top Banner Ads
HOME ABOUT US SERVICES PARTNERS CONTACT US
  
Statistics
Online: 129
Visiter today: 636
Total: 3,641,796
Our Partners
vietnambarrister
luatsudongnama.com
thu no sealaw
Home > services > Text sample debt collection
Mẫu Đơn yêu cầu thi hành án
Sau khi bản án/quyết định của Toà án có hiệu lực pháp luật thì người thắng kiện cần làm đơn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

 

ĐƠN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN

 

Kính gửi:  Thi hành án dân sự:...................................................................................

 

Tên tôi 1à:...................................................................................................................

Địa chỉ:........................................................................................................................

 

Nội dung yêu cầu:

Tại Bản án, Quyết định số:........................ngày ...... tháng ..... năm............................

của Toà án nhân dân............................................ buộc:

- Ông (Bà):....................................................................................................................

Địa chỉ:..........................................................................................................................

Phải bồi thường cho tôi số tiền là:......................................:.....:..................................

Bằng chữ:.........................................................................:............................................

- Ông (Bà):.................................................................................................................

Địa chỉ:.........................................................................................................................

Phải bồi thường cho tôi số tiền là:.............................................................................. .

Bằng chữ:..................................................................................:...................................

Đến nay Bản án, Quyết định đã có hiệu lực pháp luật. Vậy đề nghị Thi hành án dân sự ..............................................................thi hành cho tôi khoản tiền trên và .....................

.........................................................................................................................................

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Ngày ...... tháng ....... năm 200..........

                                                                                       Người viết đơn

 

 

Luật sư Nguyễn Mạnh Thuật

(Source: Dichvuthuno)
[ Back ]
OTHER
Văn bản nhắc nợ bằng Tiếng Anh (24/3/2011)
Online Supports
luatsudongnama   luatsudongnama9
Our Partners
danhba luat su
Right Banner Ads 01
tra cuu van ban