Top Banner Ads
HOME ABOUT US SERVICES PARTNERS CONTACT US
  
Statistics
Online: 110
Visiter today: 522
Total: 3,658,733
Our Partners
vietnambarrister
luatsudongnama.com
thu no sealaw
Home > services > Text sample debt collection
Mẫu biên bản làm việc
Biên bản làm việc đồng thời là cam kết của đối tượng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                  

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

 

 

Hôm nay,  ngày           tháng           năm           vào hi         giờ

Tại:

Chúng tôi gồm:

1.....

2....

Là đại diện theo uỷ quyền của:

  Có đến làm việc với:

            Công ty...............

Đại diện: ông/bà:.........................................................

            Trụ sở:.........................................................................................

Hai bên cùng bàn bạc về việc giải quyết số nợ:.....................................

Sau khi bàn bạc và đi đến thống nhất về việc giải quyết số nợ như sau:

1/ Xác định số nợ thực tế:...............................................

Bằng chữ:..............................................................................

2/ Cam kết giải quyết:

............

............

............

       Nếu quá thời gian theo kế hoạch cam kết, bên có nghĩa vụ vẫn chưa thực hiện xong nghĩa vụ, chúng tôi sẽ chuyển vụ việc sang Toà án giải quyết theo luật định.

BÊN  CÓ NGHĨA VỤ                             ĐẠI DIỆN ĐƯỢC UỶ QUYỀN

 

Luật sư Nguyễn Mạnh Thuật

(Source: Dichvuthuno)
[ Back ]
OTHER
Mẫu Đơn yêu cầu thi hành án (24/3/2011)
Văn bản nhắc nợ bằng Tiếng Anh (24/3/2011)
Online Supports
luatsudongnama   luatsudongnama9
Our Partners
danhba luat su
Right Banner Ads 01
tra cuu van ban