Top Banner Ads
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU DỊCH VỤ HÌNH ẢNH NĂNG LỰC SEALAW GROUP LIÊN HỆ
  
Statistics
Our Partners
vietnambarrister
luatsudongnama.com
Hướng dẫn xử lý xâm phạm nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng
danh bạ luật sư việt nam
dich vu giay phep
sealaw
Trang chủ > Dịch vụ > DỊCH VỤ THU NỢ > Hồ sơ giao SEALAW
Mẫu bản giải trình khi yêu cầu dịch vụ
Khi yêu cầu dịch vụ khách hàng nên có bản giải trình theo mẫu để Sealaw nghiên cứu, xác minh nhanh.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

 

BẢN TƯỜNG TRÌNH

(explanation)

 

Kính gửi: CÔNG TY LUẬT HỢP DANH ĐÔNG NAM Á

 

 

Tôi/tổ chức tên là(my/organization name is):

                Địa chỉ(address):                                                                 Điện thoại(phone number):

                tường trình sự việc như sau(of the following statements):

Tốt nhất nên tự diễn giải sự việc theo trình tự thời gian từ ngày đầu tiên đến nay, nhằm giải quyết các câu hỏi cơ bản phía  dưới(Best self-interpretation of the order of time from the first day until now, with the basic questions under):

1/ Sự việc(Events):

- Tại sao biết được ông/bà/tổ chức(người hiện đang chiếm dụng tài sản)(Know why he/she/organizations(who currently occupies a property))?

- Sau thời gian thoả thuận chúng tôi ký hợp đồng/thoả thuận gì(contract / agreement what)?

- Quá trình vi phạm nghĩa vụ(ngày/tháng/năm....)(The process of breaches of obligations (day / month / year ....))?

- Biện pháp đã áp dụng/nhờ ai(Measures already applied / by whom?)?

- Đã xử lý đến đâu/như thế nào/thời gian(Treated Where / how / time)?

2/ Nguyện vọng(Expectation):

- Khởi kiện/tố cáo? Hoà giải(Petitioner / complaints/ Reconciliation)?

- Thu hồi tài sản/mức độ(Asset recovery/ level)?

3/ Thông tin đối tượng mà mình đã biết trong quá trình giao dịch/quan hệ(Information object when the transaction / relationship)

Đây là căn cứ cần thiết để chúng tôi liên hệ, tìm kiếm hay cung cấp cho Cơ quan chức năng cưỡng chế, phát mại...This is the information we seek and give agencies the enforcement function, auctioning property:

                - Nhà riêng: chủ sở hữu nhà đất? mấy cái? ở đâu?(property owners of land? number? Where?)

                - Điện thoại liên hệ: cố dịnh, di động....(Contact telephone number, mobile ....)

                - Cơ quan: địa chỉ, điện thoại, chức vụ, vốn góp....(working place: address, phone, position, capital contribution ....)

                - Đối tác hay cá nhân/tổ chức làm ăn buôn bán chung còn giữ tài sản của đối tượng....(Partners or individuals / organizations to do business with the object)

                - Tài khoản, sổ tiết kiệm.......(Bank accounts, savings .......)

                - Các thông tin liên quan khác(nếu có)(Other relevant information (if any))

                - Sao chụp toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ việc: hợp đồng/thoả thuận; văn bản cam kết, công văn/thư từ đi lại; bảng thống kê lịch sử thanh toán; văn bản của cơ quan chức năng......(ký hoặc đóng dấu xác nhận bản sao)(Copy all records and documents relating to the case: contract / agreement; writing commitments, official letters / correspondence, payment history statement, the text of relevant state agencies ...( Signed, stamped and certified copy))

                Lưu ý: Bản tường trình gửi cho Sealaw nhằm mục đích giải thích cho Luật sư hiểu rõ bản chất tranh chấp và có căn cứ đề nghị cơ quan chức năng áp dụng biện pháp cần thiết: kê biên, cấm giao dịch chuyển nhượng, cưỡng chế, phát mại...(Note: This Statement explains lawyers understand the nature of disputes and base request state agencies to apply the necessary measures: distraint, block transfer, distraint, auctioning ...)


Mẫu bản giải trình (click vào đây) 
(Source: )
[ Back ]
OTHER
Thông tin, hồ sơ, tài liệu cần cung cấp cho Sealaw (12/12/2011)
Giới thiệu chung về DỊCH VỤ THU NỢ do SEALAW cung cấp (12/12/2011)
Online Supports
luatsudongnama   luatsudongnama
Our Partners
danhba luat su
tra cuu van ban
Right Banner Ads 01
thu no
mau van ban
Hoi bao tro tu phap
luat su Dong Nam A