Top Banner Ads
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU DỊCH VỤ HÌNH ẢNH NĂNG LỰC SEALAW GROUP LIÊN HỆ
  
Statistics
Our Partners
vietnambarrister
luatsudongnama.com
Hướng dẫn xử lý xâm phạm nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng
danh bạ luật sư việt nam
dich vu giay phep
sealaw
Trang chủ > Dịch vụ > DỊCH VỤ THU NỢ > Giới thiệu chung
QUI TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ PHƯƠNG THỨC TÍNH PHÍ DỊCH VỤ
QUI TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ PHƯƠNG THỨC TÍNH PHÍ DỊCH VỤ
KHI XỬ LÝ TRANH CHẤP KINH DOANH, THƯƠNG MẠI VÀ NỢ

Qui trình tiếp nhận hồ sơ xử lý nợ cơ bản như sau:

            B1 - Nhận hồ sơ, thu thập thông tin do khách hàng cung cấp;

            B2 - Nghiên cứu hồ sơ, xác minh sơ bộ đối tượng: Trụ sở, người đại diện, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đối tác kinh doanh, khả năng thanh toán, quan hệ gia đình xã hội, tài sản....;

            B3 - Phát hành văn bản Nhận định báo phí đối với vụ việc gửi cho khách hàng. Trong văn bản có các nội dung: nhận định tính pháp lý hồ sơ, đánh giá hồ sơ và thực tế của đối tượng, đề xuất phương án xử lý, báo các loại phí và cách tính phí.

            B4 - Thoả thuận ký hợp đồng, Uỷ quyền;

B5 - Tiến hành giải quyết. Ưu tiên giải quyết vụ việc tiền tố tụng.

Phí dịch vụ chỉ được báo cho khách hàng sau khi SEALAW thực hiện xong bước 1 và bước 2 của qui trình trên. Sau đây là bảng tính phí dịch vụ cơ bản:

Xem chi tiết Click vào links này.

Thanks

(Source: )
[ Back ]
OTHER
Mẫu bản giải trình khi yêu cầu dịch vụ (12/12/2011)
Thông tin, hồ sơ, tài liệu cần cung cấp cho Sealaw (12/12/2011)
Giới thiệu chung về DỊCH VỤ THU NỢ do SEALAW cung cấp (12/12/2011)
Online Supports
luatsudongnama   luatsudongnama
Our Partners
danhba luat su
tra cuu van ban
Right Banner Ads 01
thu no
mau van ban
Hoi bao tro tu phap
luat su Dong Nam A